obnovení veřejných bohoslužeb

Od pondělí 27. 4. 2020 se vracíme k obvyklému pořadu bohoslužeb s omezením na 15 osob

( srv.  nařízení Vlády ČR č. 420 ze dne 17.4.2020 )

Categories: Akce