24.5. – den modliteb za věřící v Číně

24.5. je Dnem modliteb za církev v Číně. Vyhlásil ho Benedikt XVI. v Dopise katolické církvi v Čínské lidové republice. Datum 24. května bylo zvoleno, protože jde o liturgickou památku Panny Marie, Pomocnice křesťanů, která je zvlášť uctívána na mariánském poutním místě Sheshan v Šanghai.

 

Modlitba k Panně Marii v Še-Šan

Ó nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše,

v Še-Šan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů

a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností.

Přicházíme tě dnes prosit za ochranu.

Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď

po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy

kvasem harmonického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své „ano“,

svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně

a započal tak v dějinách své dílo vykoupení.

Ochotně ses na něm podílela

a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl svou duši

až do vrcholné hodiny kříže,

kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna,

který umíral, aby člověk mohl žít.

Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala

Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijímají

a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž.

Matko naděje, v temnotě Bílé soboty

jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu.

Dej svým dětem schopnost, aby i v nejtemnějších momentech

dokázali rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Še-Šan, pomáhej všem lidem v Číně,

kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat.

Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem

a o světě před Ježíšem.

V sousoší nad oltářem v Še-Šan zvedáš svého Syna do výše

a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky.

Pomáhej čínským katolíkům, aby byli věrohodnými svědky této lásky,

spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována.

Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.

************************

 Motivy Dne modliteb za církev v Číně vysvětluje O.Angelo Lazzarotto z Papežského institutu pro zahraniční misie, který strávil 15 let v Hong Kongu:

Aby se všichni katolíci Číny modlili společně, ve stejný den, se stejným úmyslem Svatého otce. Papež tento svůj úmysl rozšiřuje na celou církev, aby se posílila tato jednota všech s Petrovým nástupcem, a také proto, aby všichni katolíci v Číně měli sílu vytrvat ve vydávání živého křesťanského svědectví i přes všechny obtíže a utrpení jejich každodenního života.

Categories: Akce