ohlášky 24. – 30. 4. 2023

pondělí  24. 4. – památka sv. Jiří, mučedníka

úterý      25. 4. – svátek sv. Marka, evangelisty

čtvrtek   27. 4. – mše sv. v 18 hod. ve Zbečně

pátek      28. 4. – památka sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze

sobota     29. 4. –  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky Církve a

spolupatronky Evropy

– pravidelná mše svatá v 18 hod. v Bratronicích

 

Neděle 30. dubna 4. neděle velikonoční 

  • pravidelné mše svaté v 9:00 ve Zbečně a v 10:30 v Křivoklátě
  • mše sv. ve 14:30 v Nezabudicích

 

  • sobota 29. 4. 2023 poutní místo Svatá Hora u Příbrami
  • arcidiecézní pouť / DEN MODLITBY za duchovní povolání
  • 30  mše svatá s přijetím bohoslovců mezi kandidáty jáhenství a kněžství celebruje arcibiskup Jan Graubner
Categories: Akce