ohlášky 8. – 14. 5. 2023

pondělí  8. 5. – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

čtvrtek 11. 5. – mše sv. 18 h. ve Zbečně

pátek    12. 5. – svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Víta

sobota  13. 5. – památka Panny Marie Fatimské

  • pravidelná mše svatá v 18:00 v Bratronicích

 

Neděle 14. května bude 6. neděle velikonoční 

  • pravidelné mše svaté v 9:00 ve Zbečně a v 10:30 v Křivoklátě
  • mše sv. ve 14:30 v Nezabudicích

 

Categories: Akce