Bratronické varhany

 

OPRAVA BRATRONICKÝCH VARHAN

,,Varhany jsou pro můj zrak i sluch královnou všech nástrojů,,

Wolfgang Amadeus Mozart

 

            Na otázku, proč  varhany stále znovu fascinují jejich posluchače varhaníky i stavitele varhan, existuje nespočet odpovědí – více nežli kláves na klaviatuře, nebo dokonce píšťal na velikých varhanách. Vzpomínky na uchovávané varhanní zážitky se umocňují: nejdříve údiv nad jejich zvukem. Moje první hodina hry na varhany, první bohoslužba na lavici za varhanami! 

            Bratronice mají štěstí, že v jejich kostele Všech svatých jsou velmi vzácné varhany, krásně znějící. Jejich zvuk si už jen málo návštěvníků kostela pamatuje. Já jako mladý varhaník jsem měl to štěstí ještě na nich hrát při bohoslužbách za patera Tučka, který jsem zajížděl z Unhoště. Léta, kdy byl kostel zavřen se podepsaly na stavu varhan, na které se již nehrálo. Dnešní stav varhan je kritický. Naštěstí se tohoto vzácného nástroje všiml  varhanář, který se nabídl varhany opravit. Jediný problém je, kde sehnat finanční hotovost, na jejich rekonstrukci.

            Rozhodli jsme založit dobrovolnou sbírku na jejich opravu. Proto bychom se obrátili na občany, zda by mohli přispět i malou částkou. Svoje dary můžete zasílat na účet farnosti Zbečno č.540095389/0800 variabilní symbol 77,                                                    nebo byla zřízena sbírka v kostele, kde je k tomuto účelu zvláštní kasička.

Oprava bude stát cca 40 000,-kč.

            Opravy v letošním roce se týkaly podlahy v sakristii, kterou financoval jeden podnikatel. Vymalování sakristie se ujaly dvě farnice, které zvládly náročnou malbu na jedničku, bez honoráře.

            Děkujeme za dary, které budou pro tento účel použity.  Opravené varhany budou znít nejen při  bohoslužbách, ale také při varhanních koncertech, na které budou zváni známí varhaníci. Také zde budeme pokračovat v adventních a vánočních koncertech.

Otec Angelo může zájemcům vystavit potvrzení o daru k daňovému přiznání.

 

Bratronice_varhany

Obrázek 1 z 5

Za farnost a občany děkuje místní varhaník PhDr. Jaroslav Hora.                     

Napsat komentář