Den rodiny 2016

Farnost Zbečno ve spolupráci se spolkem Klíčava, dobrovolníky ze Zbečna a okolních obcí uspořádala zahradní slavnost ku příležitosti mezinárodního dne rodin na zbečenské faře

  1. 5. 2016 od 14 hod.

Akce byla určena pro rodiny s dětmi a mládež.

Návštěvníkům byla nabídnuta celá řada aktivit: výtvarné dílny, soutěže pro děti i rodinné týmy, svezení na poníkovi, občerstvení, přednášky, představení šermířů, hudebníků a tanečníků. Kromě jiných zde vystoupíili šermíři ze skupiny Newers, Rytíři řádu růže a další.