Noc kostelů 2016 Bratronice

Bratronice – Kostel Všech svatých

  • Úvodem zahrála  varhanice Pavla Fabiánová několik skladeb vybraných tak, aby co nejšířeji představila schopnosti nově opravených varhan
  • Dále P.Angelo Scarano Th.D. duchovním slovem představil projekt Noci Kostelů a přivítal návštěvníky
  • Děti z místní školy předvedly svůj bohatý repertoár
  • Jindra Tumová představila jezuitu P.Adolfa Kajpra
  • Na závěr zahrála Stázka Lukášová varhaní skladby